Organizator:

Składy sądów konkursowych

Podziel się

Składy sądów konkursowych Złoty Medal Grupy MTP

BUDMA

WINDOOR-TECH

KOMINKI

 1. prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak – Przewodniczący, Dyrektor Instytutu Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska
 2. Karol Fiedor - Wice Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich
 3. prof. dr hab. Ryszard Guzenda, prof. nadzw. - Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 4. Augustyn Zioło - Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów POLSKIE OKNA I DRZWI, Warszawa
 5. prof. dr hab. Janusz Rymsza - Zastępca Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie
 6. prof. dr hab. Edward Szczechowiak – Dyrektor Instytut Inżynierii Środowiska, Kierownik Zakładu Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza, Politechnika Poznańska
 7. Bogdan Kalinowski - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy w Warszawie
 8. dr hab. inż. Krzysztof Zieliński, prof. nadzw. PP - Prezenter - Członek Sądu Konkursowego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Instytut Konstrukcji Budowlanych, Politechnika Poznańska

CAVALIADA

 1. prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak – Przewodniczący, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Katedra Agronomii, Zakład Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

DREMA
FURNICA
SOFAB

 1. prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski, prof. zw. - Przewodniczący, Wydział Leśny i Technologii Drewna, Katedra Meblarstwa, Zakład Projektowania Mebli, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 2. mgr inż. Andrzej Półrolniczak - Prezes Stowarzyszenia Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA, Jarocin
 3. dr inż. Waldemar Szymański - Wydział Technologii Drewna Katedra Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 4. Dariusz Kozera - Prezes Stowarzyszenia Parkieciarze Polscy, Poznań
 5. dr inż. Krzysztof Wiaderek – Wydział Technologii Drewna, Katedra Meblarstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 6. dr hab. Inż. Paweł Kozakiewicz prof. SGGW - Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 7. prof. dr hab. Piotr Beer - Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym, Wydział Technologii Drewna, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 8. Tomasz Kobierski - Prezes Zarządu, Grupa MTP, Poznań
 9. dr inż. Maciej Sydor - Prezenter - Wydział Technologii Drewna, Katedra Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
   

EKO-LAS

 1. prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak – Przewodniczący, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Katedra Agronomii, Zakład Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 2. prof. dr hab. Roman Gornowicz – Dziekan Wydziału Leśnego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 3. Tomasz Markiewicz – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu
 4. Leszek Banach - Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubsko
 5. dr hab. Krzysztof Jabłoński - Katedra Techniki Lesnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 6. dr inż. Krzysztof Polowy - Katedra Techniki Lesnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 7. mgr inż. Jacek Kłudka - Prezes Zarządu ,Oficyna Wydawnicza OIKOS Sp. z o.o., Warszawa
 8. dr inż. Włodzimierz Stempski –  Prezenter - Członek Sądu Konkursowego, Wydział Leśny, Katedra Techniki Leśnej - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

EXPOPOWER
GREENPOWER

 1. prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska – Instytut Elektroenergetyki Politechniki Poznańskiej, Prezes poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. Prof. Józefa Węglarza
 2. dr inż. Radosław Sczerbowski - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Instytut Elektroenergetyki Politechnika Poznańska
 3. dr inż. Jacek Nowicki - Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 4. dr inż. Andrzej Grzybowski - Prezenter
   

GARDENIA

 1. prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak – Przewodniczący, - Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Katedra Agronomii Zakład Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Poznań
 2. prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski, prof. zw. - Wydział Leśny i Technologii Drewna, Katedra Meblarstwa, Zakład Projektowania Mebli, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 3. prof. dr hab. Barbara Szpakowska, prof. nadzw. - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 4. prof. UPP dr hab. Agnieszka Krzymińska-Bródka - Kierownik Katedry Roślin Ozdobnych, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 5. Mariusz Dąbrowski - Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów OSTO w Poznaniu
 6. mgr inż. Marek Litka - Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Słupia Wielka
 7. Adam Ważyński - Członek Zarządu Związku Szkółkarzy Polskich, Warszawa
 8. prof. UPP dr hab. inż. Piotr Rybacki - Prezenter, Katedra Agronomii, Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

HOME DECOR
SPECIAL DAYS

 1. dr hab. Marzena Wolińska, prof. nadzw. UAP - Przewodnicząca, Kierownik Katedry Designu, Wydział Architektury i Wzornictwa, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 2. dr hab. Katarzyna Schmidt-Przywoźna, prof. IWNiRZ - Kierownik Działu Marketingu i Wzornictwa, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
 3. prof. UPP dr hab. Agnieszka Krzymińska-Bródka - Kierownik Katedry Roślin Ozdobnych, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 4. Dagmara Jakubczak- historyk sztuki, krytyk designu, Autorka bloga FORelements.pl, autorka kanału Akademia Dagmary na youtube.
 5. Urszula Michalak - Prezenter, autorka bloga wnętrzarskiego interiorsdesign.com, pomysłodawczyni MEETBLOGIN, ogólnopolskiego zjazdu blogerów wnętrzarskich oraz inicjatorka Bloggers Zone, Łódź

ITM
INDUSTRY EUROPE

 1. dr hab. Inż. Michał Wieczorowski - Przewodniczący, Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką Politechnika Poznańska
 2. prof. dr hab. inż. Dariusz Boroński – Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich; Wydział Inżynierii Mechanicznej; Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej
 3. prof. dr hab. Zbigniew Gronostajski – Politechnika Wrocławska; Wydział Mechaniczny; Katedra Obróbki Plastycznej, Spawalnictwa i Metrologii
 4. dr hab. inż. Mirosław Tadeusz Pajor, prof. nadzw. - Dziekan: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 5. dr inż. Zbigniew Siemiątkowski, prof. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wydział Mechaniczny; Katedra Technologii Maszyn
 6. prof. dr hab. Jerzy Józef Sobczak dr h.c. - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Odlewnictwa; Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
 7. dr inż. Krzysztof Netter - Prezenter, Politechnika Poznańska; Wydział Inżynierii Mechanicznej; Instytut Technologii Mechanicznej
 8. dr Andrzej Soldaty - Dyrektor Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej

INSTALACJE

 1. prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak - – Przewodniczący, Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska, Poznań
 2. dr hab. inż. Andrzej Barczyński - Wiceprezes Zarządu Oddziału w Poznaniu, Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Poznań
 3. Tomasz Boruc - Dyrektor Zarządzający, Związek Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji SHI, Warszawa
 4. Janusz Starościk - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SpiUG), Warszawa
 5. dr inż. Mieczysław Porowski prof. nadzw. - Prezenter, Z-ca Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Politechnika Poznańska, Poznań

LOOK
BEAUTY VISION

 1. prof.dr hab. Alicja Maleszka - Przewodnicząca, Wydział Towaroznawstwa, Katedra Przyrodniczych Podstaw Jakości,  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 2. prof. dr hab. inż. Marian Włodzimierz  Sułek - Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 3. prof. dr hab. n. med. Bogdan Miśkowiak - Wyższa Szkoła Zawodowa Pielęgnacji Zdrowia i Urody w Poznaniu
 4. prof. dr hab. inż. Tomasz Wasilewski - Kierownik Katedry Chemii, Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa, Kierownik Zakładu Chemii Stosowanej i Towaroznawstwa Przemysłowego, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 5. prof. dr hab. inż. Ryszard Cierpiszewski prof. nadzw. UEP - Prezenter - Członek Sądu Konkursowego - Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych,  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

MEBLE POLSKA

 1. prof. dr hab. Ewa Ratajczak – Przewodnicząca, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna, Poznań
 2. prof. dr hab. inż. Piotr Beer – Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 3. dr Beata Fabisiak - Wydział Leśny i Technologii Drewna, Katedra Meblarstwa, Zakład Projektowania Mebli, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 4. prof. dr hab. Halina Kościukiewicz - Wydział Architektury, Inżynierii i Sztuki, Sopocka Szkoła Wyższa, Sopot
 5. prof. dr hab. inż. Marek Owsian - Wydział Architektury i Wzornictwa, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 6. prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski, prof. zw. - Wydział Leśny i Technologii Drewna, Katedra Meblarstwa, Zakład Projektowania Mebli, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 7. dr inż. Krzysztof Wiaderek – Wydział Leśny i Technologii Drewna, Katedra Meblarstwa, Zakład Projektowania Mebli, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 8. dr inż. Tomasz Wiktorski - B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego, Kietlin-Radomsko
 9. dr hab. Mateusz Wróblewski, prof. UAP - Wydział Architektury i Wzornictwa, Katedra Mebla, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 10. mgr inż. Marlena Maria Wojnowska – Prezenter, Wydział Leśny i Technologii Drewna, Katedra Meblarstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

OPTYKA

 1. prof. dr hab. Ryszard Naskręcki – Przewodniczący, Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, Kierownik Pracowni Fizyki Widzenia i Optometrii, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 2. prof. dr hab. inż. Henryk Kasprzak - Kierownik Zespołu Optyki Fizjologicznej Politechniki Wrocławskiej, Wrocław
 3. prof. dr hab. Bogdan Miśkowiak - Kierownik Katedry Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 4. prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk - Kierownik Zespołu Fizyki Medycznej,  Zakład Biofizyki i Fizyki Medycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 5. Jan Witkowski - Prezes Zarządu Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej w Warszawie
 6. Andrzej Dąbrowski-Członek Zarządu Krajowej Rzemeiślniczej Izby Optycznej                                                                    
 7. Aleksander Filak – Prezes - Śląski Cech Optyków, Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej ( optyk , Żory)
 8. mgr Sławomir  Nogaj - Prezenter, Pracownia Fizyki Widzenia i Optometrii Widzenia,  Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickieiwcza w Poznaniu

POLAGRA

 1. prof. dr hab. inż. Henryk Jeleń – Przewodniczący, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu; Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego
 2. prof. zw. dr hab. Edward Pospiech - prezenter, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu; Katedra Technologii Mięsa
 3. dr hab. inż. Bożena Danyluk - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu; Katedra Technologii Mięsa
 4. Katarzyna Mojzykiewicz - Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP, Warszawa
 5. dr hab. Dorota Cais-Sokolińska - Katedra Mleczarstwa i Inżynierii Procesowej, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - profesor uczelni

POLAGRA PREMIERY

 1. prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak – Przewodniczący, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Katedra Agronomii, Zakład Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 2. prof. dr hab. Edmund Dulcet - Zakład Techniki Rolniczej Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy
 3. prof. dr hab. J. Lech Jugowar - Instytut Technologiczno –Przyrodniczy,  Kierownik Oddziału w Poznaniu
 4. dr inż. Jerzy Mazur - Rolniczo-Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne w Przybrodzie
 5. doc. dr inż. Tadeusz Pawlicki prof. nadzw. - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań
 6. dr hab. inż. Jacek Przybył, prof. nadzw. -  Prezenter (maszyny rolnicze, ciągniki),  Dyrektor Instytut Inżynierii Biosystemów, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 7. mgr inż. Józef Zych - Prezenter (odmiany roślin rolniczych), Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych – Słupia Wielka
 8. mgr inż. Marek Litka - Prezenter (odmiany roślin warzywniczych), Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych – Słupia Wielka
 9. prof. dr hab. Tadeusz Sęk - ( maszyny rolnicze i inne produkty), Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Instytut Inżynierii Biosystemów, Zakład Eksploatacji Maszyn i Urządzeń,Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

POLECO

 1. prof. dr hab. Andrzej Mizgajski – Przewodniczący, Zakład Geografii Kompleksowej, Centrum Edukacyjne Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 2. Katarzyna Błachowicz - wiceprezes zarządu / członek zarządu Klastra Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system Sp. z o.o., koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy
 3. Piotr Szewczyk - Przewodniczący Rady RIPOK, Z-ca dyr. ZUOK „Orli Staw”.
 4. Sławomir Rudowicz  - Przewodniczący Izby Branży Komunalnej, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO sp. z o.o.
 5. dr hab. inż. Zbysław Dymaczewski - Prezenter, Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska, Politechnika Poznańska

POZNAŃ
MEDIA EXPO

 1. Jacek Silski – Przewodniczący - Prezes Zarządu Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, Poznań
 2. Wojciech Siwecki - Członek Rady Konsultacyjnej PIRC, Doradca Zarządu ds. DVB - T, ekspert, Poznań
 3. Filip Przesławski - Dyrektor, DPMSOLID Limited, Kowanówko

CLEANING EXPO

 1. Jola Sergot-Kowalska, Prezes Cleaning Consulting
 2. Adam Łojewski - Kierownik KLINAP - WTC Poznań Sp. z o.o.

SALMED

 1. prof. dr hab. n. med. Stefan Sajdak – Przewodniczący, Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, Kierownik Kliniki Ginekologii Operacyjnej, Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu
 2. Arkadiusz Grądkowski - Prezes - Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
 3. Andrzej Sokołowski - Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych
 4. mgr Jerzy Kruszyna - Prezenter, Szpital Wojewódzki w Poznaniu

SAWO

 1. Jakub Chojnicki - Przewodniczący - Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli, Główny Inspektorat Pracy w Warszawie
 2. Jarosław Jotkiewicz - Departament Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa
 3. Dr hab. Inż. Katarzyna Majchrzycka - Kierownik Zakładu Ochron OsobistychCentralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
 4. mgr inż. Alfred Brzozowski - Kierownik Ośrodka Promocji CIOP-PIB, Warszawa
 5. Wiesław Golański - Dyrektor Komitetu Wykonawczego ZG Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Warszawa
 6. st. bryg. dr inż. Paweł Janik - Dyrektor Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego -PIB , Józefów
 7. St. bryg. mgr inż. Robert Czarnecki - Główny Specjalista w Biurze Logistyki Komendy Głównej PSP, Warszawa – emeryt

SECUREX

 1. prof. dr hab. inż. Marek Domański - Przewodniczący, Kierownik Katedry Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki Wydział Elektroniki i Telekomunikacji,  Politechnika Poznańska
 2. dr hab. inż. Tomasz Babul, prof. IMP - Dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
 3. dr hab. inż. Andrzej Kasiński, prof. nadzw. – Instytut Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej, Politechnika Poznańska
 4. st. bryg. dr inż. Paweł Janik - Dyrektor Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego -PIB , Józefów
 5. dr inż. Sławomir Maćkowiak – Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska
   

TAROPAK

 1. prof. dr hab. Andrzej Korzeniowski dr h.c. - Przewodniczący
 2. Krzysztof Niczyporuk - prezes Polskiej Izby Opakowań
 3. Natalia Czaja-Jagielska - Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu - Prezenterka

TTM
TARGI
TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ

 1. prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki – Przewodniczący, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Politechnika Poznańska
 2. mgr inż. Jerzy Radosław Bogdański - Politechnika Warszawska Wydział Transportu, Warszawa
 3. prof. dr hab. inż. Marek Idzior - Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Zakład Pojazdów Szynowych, Politechnika Poznańska
 4. dr inż. Jan Filipczyk - Prodziekan Prodziekan ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej, Gliwice
 5. prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz- Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Zakład Silników Spalinowych, Politechnika Poznańska
 6. prof. nadzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak - Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa
 7. prof. dr hab. Ryszard Nawrowski - Politechnika Poznańska Instytut Elektroniki Przemysłowej, Poznań
 8. dr inż. Jerzy Kupiec - Prezenter, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, Politechnika Poznańska