Organizator:

RODO

Podziel się

RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

DANE OSOBOWE DLA REALIZACJI KONKURSU O ZŁOTY MEDAL GRUPY MTP

 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie o Złoty Medal Grupy MTP (dalej: Konkursie). Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny – uczestnik Konkursu nie jest zobowiązany do ich podania, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

 2. Administratorem danych osobowych jest:

  Spółka Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
  ul. Głogowska 14 , 60-734 Poznań
  KRS NIP 777-00-00-488
  NIP 0000202703
  tel. +48 61 869 2000

 3. Podmiotem przetwarzającym dane jest:

  World Trade Center Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
  ul Bukowska 12, 60-810 Poznań
  KRS 0000127299
  NIP 7791966026
  tel. +48 61 8661050

 4. Inspektor Ochrony Danych:

  Dane kontaktowe: iod

 5. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

  Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej zgody w celu udziału w Konkursie współorganizowanym przez Administratora oraz spółkę World Trade Center Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

 6. Okres przechowywania i kategorie odbiorców danych osobowych:

  Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji Konkursu oraz w okresie rozliczenia podatkowego.
  Po upływie wskazanego w zdaniu poprzedzającym terminu dane osobowe zostaną usunięte.
  Dane przetwarzane będą przez pracowników Administratora lub przez osoby zatrudnione przez Administratora na podstawie umów cywilno-prawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
  Dane osobowe będą przekazywane jedynie firmom, które na mocy podpisanych z nami umów, wykonują niezbędne usługi.

 7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

  Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi masz:
  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Twoimi danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

   Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

 8. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem ochrony danych.

  Pamiętaj też, że masz:

  Prawo wycofania zgody
  W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Twoimi danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

  Prawo wniesienia skargi do organu
  Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.