Organizator:

Sąd konkursowy - Taropak

Podziel się

Panel ekspertów to wyselekcjonowany zespół, w którego skład wchodzą wybitni specjaliści reprezentujący odpowiednie dziedziny życia gospodarczego. Poznaj ekspertów konkursu o Złoty Medal targów Taropak!

Andrzej Korzeniowski - Przewodniczący

Profesor zwyczajny, doktor nauk chemicznych, doktor habilitowany nauk towaroznawczych, doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Rektor Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu (2001-2020). Pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (1973-2008) - Kierownik Katedry Towaroznawstwa Przemysłowego (1991-2008). Dyrektor Instytutu Gospodarki Magazynowej w Poznaniu (1968-1990). Przewodniczący Rady Naukowej tegoż instytutu (1991-2018). Założyciel Centrum Kodów Kreskowych w Polsce (1990). Otrzymał Indywidualną Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku (2011). Laureat Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości w kategorii Nauka (2012). Laureat Statuetki Złotego Hipolita - Wybitna osobistość pracy organicznej (2019). Przewodniczący Sądów Konkursowych o Złoty Medal MTP od 1991 roku (min. Targi Artykułów Konsumpcyjnych JESIEŃ I WIOSNA; TAROPAK; PAKFOOD). Odznaczony Krzyżem Komandorski OOP. 

Stanisław Tkaczyk

Dyrektor COBO – Instytutu Badawczego Opakowań - w latach 2001-2017 (obecnie Sieć Badawcza Łukasiewicz). Aktualnie nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Członek Rady i Przewodniczący Komitetu Jakości i Normalizacji w Krajowej Izbie Gospodarczej. Przewodniczący Rady w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, Prezes Polskiej Izby Opakowań od 2001 roku. Członek Komisji PAN .

Wieloletni nauczyciel akademicki w Politechnice Śląskiej i Warszawskiej. Promotor 21 rozpraw doktorskich, ponad 400 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich. Recenzent w wielu postępowaniach w przewodach doktoranckich, habilitacyjnych, do stanowiska i stopnia profesora. Autor licznych książek i publikacji w kraju i zagranicą. Uznany specjalista w dziedzinie inżynierii materiałowej, kwalitologii i opakowalnictwa. Kawaler wielu Państwowych i branżowych odznaczeń, w tym Oficerskiego Krzyża Orderu Odrodzenia Polski.