Organizator:

Sąd konkursowy - Stone

Podziel się

Panel ekspertów to wyselekcjonowany zespół, w którego skład wchodzą wybitni specjaliści reprezentujący odpowiednie dziedziny życia gospodarczego. Poznaj ekspertów konkursu o Złoty Medal targów Stone!

Józef Jasiczak

Profesor jest zatrudniony na Politechnice Poznańskiej od 1971 roku. Wysoka aktywność naukowa i wdrożeniowa: mgr inż. 1971, dr inż. 1980, dr hab. 1993, tytuł profesora 2007, autor lub współautor 13 podręczników akademickich i ponad 200 artykułów naukowych z zakresu budownictwa, uczestnik kilkudziesięciu konferencji krajowych i zagranicznych, autor kilkudziesięciu ekspertyz istotnych dla trwałości obiektów budowlanych.

Szeroka aktywność dydaktyczna : wypromowanie 300 inżynierów i magistrów oraz 9 doktorów . Twórca autorskich programów nauczania i wykładów, uczestnik zespołu opracowującego KRK dla budownictwa.  Aktywny Dziekan ( 2002 – 2008) i Prodziekan (1996-2002) Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.  Wicedyrektor (1992 – 1995) i Dyrektor Instytutu Konstrukcji Budowlanych ( 2012-2020), kierownik Zakładu Budownictwa (1996 – 2020).  Od 2005 charakteryzuje Go aktywna działalność na polu ogólnopolskim polegająca na pracy w Sekcji Materiałów Budowlanych  PAN, przewodniczeniu i organizacji  i różnych konferencji naukowych w tym prestiżowej Konferencji Krynickiej i 6 konferencji TISNOB, uczestnictwie w Krajowej Radzie Czasopism Technicznych, aktywnym uczestnictwie w pracach Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Komisji Nauki PZITB.

Od 2002 ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a od 2010 ekspert Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie wykonawstwa i projektowania, Nr ew. 340/PW/93 i 341/PW/93. Rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 10/2002 (wpis na listę Wojewody i GUNB). Ze względu na pięćdziesięcioletnie zaangażowanie w proces dydaktyczny oraz działalność naukową i inżynierską związaną z utrzymaniem trwałości budowli otrzymał liczne odznaczenia, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.