Organizator:

Sąd konkursowy - Salmed

Podziel się

Panel ekspertów to wyselekcjonowany zespół, w którego skład wchodzą wybitni specjaliści reprezentujący odpowiednie dziedziny życia gospodarczego. Poznaj ekspertów konkursu o Złoty Medal targów Salmed!

Ewa Zalewska

Profesor, inżynier kliniczny, pracuje zawodowo i naukowo w dziedzinie neurofizjologii w zakresie badań klinicznych oraz rozwoju metod pomiarowych i analizy sygnałów bioelektrycznych układu nerwowego i mięśniowego.

  • Konsultant wojewódzki w dziedzinie inżynierii medycznej,
  • Członek Clinical Engineering Division sekcji inżynierii klinicznej przy International Federation for Medical and Biological Engineering,
  • Członek międzynarodowej komisji opracowującej standardy kompetencji i umiejętności inżynierów klinicznych oraz procedury międzynarodowej certyfikacji,
  • Prezes Oddziału Warszawskiego i członek Prezydium ZG Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej,
  • Z-ca redaktora naczelnego czasopisma branżowego Inżynier, Fizyk Medyczny,
  • Profesor w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN