Organizator:

Sąd konkursowy - Polagra

Podziel się

Panel ekspertów to wyselekcjonowany zespół, w którego skład wchodzą wybitni specjaliści reprezentujący odpowiednie dziedziny życia gospodarczego. Poznaj ekspertów konkursu o Złoty Medal targów Polagra!

Jan Pikul

Profesor w dziedzinie Nauki rolnicze, dyscyplinie naukowej Technologia żywności i żywienia. Studia wyższe ukończył w Akademii Rolniczej w Poznaniu w 1973 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera technologii rolno-spożywczej. Na tej samej uczelni uzyskał stopień doktora w 1980 roku i doktora habilitowanego w 1989 roku. Od 1973 r. jest pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej od stanowiska pracownika technicznego poprzez adiunkta i docenta do stanowiska profesora. 

Posiada ugruntowaną pozycję w kraju i za granicą w obszarze badań naukowych dotyczących aktualnych problemów z zakresu chemii i technologii żywności pochodzenia zwierzęcego (mięsa dużych zwierząt rzeźnych, drobiu, jaj i mleka), procesów utleniania lipidów w surowcach i produktach pochodzenia zwierzęcego, jakości i trwałości innowacyjnych oraz funkcjonalnych produktów z mleka różnych gatunków ssaków.
Jest autorem i współautorem ponad 500 publikacji, w tym ponad 200 oryginalnych prac twórczych oraz opracowań książkowych i rozdziałów w podręcznikach akademickich.

Był kierownikiem kilku grantów oraz zadań w grantach, w tym trzech grantach międzynarodowych. Profesor wypromował 7 doktorantów oraz był promotorem ponad 200 prac dyplomowych.
Za swoją działalność był wielokrotnie wyróżniany, m.in. nagrodami właściwego Ministra, odznaczeniami państwowymi oraz medalami.

 

 

Bożena Danyluk

W 1981 roku ukończyłam studia na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu i w tym samym roku rozpoczęłam pracę w ówczesnym Instytucie Technologii Mięsa. Od 1.07. 2019 r. jestem zatrudniona na stanowisku profesora UPP. Pełniłam funkcje z-cy dyrektora Instytutu Technologii Mięsa, kierownika Katedry Technologii Mięsa, prodziekana ds. studiów. Od 2016 r. pełnię funkcję dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Główne zainteresowania naukowe to technologia i mikrobiologia mięsa, zwłaszcza zagadnienia dotyczące pasteryzacji i sterylizacji konserw mięsnych.
Byłam członkiem komitetów naukowych konferencji krajowych i zagranicznych, członkiem Forum Naukowego przy Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców. Brałam udział w pracach Zespołu Eksperckiego w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Sektor Żywności Wysokiej Jakości”.

 

 

Zenon Hołubowski

Właściciel i Executive Chef Restauracji Tawerna Toscana. Długoletni członek Amerykańskiej Federacji Kulinarnej, Światowego Zrzeszenia Szefów Kuchni (WACS) oraz honorowy członek Stowarzyszenia Euro-Toques Poland.

Ukończył Culinary Institute of America (Nowy Jork). Dalsze kroki w kulinarnej karierze stawiał podczas wizyt w Skandynawii, Azji, Hiszpanii, Niemczech i Turcji. Ukończył Scuola di Arte Culinaria we Florencji.

W 2014 roku zdobył certyfikat CEC (Certified Executive Chef) wydawany przez WACS, a w 2017 roku zdobył tytuł CMC (Certified Master Chef), co sprawiło, że został pierwszym Polakiem posiadającym najwyższe kwalifikacje przyznawane przez WACS.

Zenon Hołubowski to doświadczony i uznany członek jury w polskich (Primerba Cup, Młody Kreator Sztuki Kulinarnej, Festiwal Dobrego Smaku) i międzynarodowych konkursach kulinarnych (WACS Global Chef Challenge). Związany z Kulinarnym Purachem Polski, gdzie od 2012 roku pełni funkcję Ambasadora tego najbardziej prestiżowego konkursu dla profesjonalnych kucharzy w Polsce.

Od 2007 roku uczestniczy w formowaniu Kulinarnej Reprezentacji Polski na Olimpiady Kulinarne - IKA Erfurt (2008 – brązowy medal; 2016 – brązowy i srebrny medal), Puchar Świata Luxemburg 2018 – trener techniczny Reprezentacji Polski Seniorów (Poland National Culinary Team) oraz konsultant na Olimpiadę Kulinarną w Stuttgarcie w 2020 roku.

Andrzej Korzeniowski

Profesor zwyczajny, doktor nauk chemicznych, doktor habilitowany nauk towaroznawczych, doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Rektor Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu (2001-2020). Pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (1973-2008) - Kierownik Katedry Towaroznawstwa Przemysłowego (1991-2008). Dyrektor Instytutu Gospodarki Magazynowej w Poznaniu (1968-1990). Przewodniczący Rady Naukowej tegoż instytutu (1991-2018). Założyciel Centrum Kodów Kreskowych w Polsce (1990). Otrzymał Indywidualną Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku (2011). Laureat Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości w kategorii Nauka (2012). Laureat Statuetki Złotego Hipolita - Wybitna osobistość pracy organicznej (2019). Przewodniczący Sądów Konkursowych o Złoty Medal MTP od 1991 roku (min. Targi Artykułów Konsumpcyjnych JESIEŃ I WIOSNA; TAROPAK; PAKFOOD). Odznaczony Krzyżem Komandorski OOP. 

Katarzyna Mojzykiewicz

Absolwentka Akademii Rolniczej (Uniwersytetu Przyrodniczego) w Poznaniu na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka. Ukończyła także studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Rachunkowość i Podatki. Posiada tytuł mistrz w rzemiośle piekarz, cukiernik oraz sprzedawca. Jest przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu w zawodzie piekarz oraz zastępcą przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie cukiernik. Jest także metodykiem Związku Rzemiosła Polskiego.

Jako członek Zarządu Cechu Cukierników i Piekarzy w Poznaniu angażuje się społecznie w wiele działań mających na celu propagowanie rzemiosła. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Rzemieślników Piekarstwa RP. Jest przedstawicielem III pokolenia w rodzinnej piekarni-cukierni Anika Stanisław Butka.

 

Michał Walenciak

Doktor nauk towaroznawczych. W latach 1971-1973 pracownik Laboratorium Państwowej  Inspekcji Handlowej a od 1973 do 2015 na Wydziale Towaroznawstwa, od 1995 Dyrektor Centrum Badań i Ekspertyz Towaroznawczych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

W latach 1998 - 2012 członek Kapituły Wielkopolskiej Nagrody Jakości Unii Wielkopolan.

Od 2002 rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego.

W latach 2005-2010 Arbiter Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Od 1974 członek Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, a w latach 1999 do 2012 jego Prezes.

W latach  1998 do 2014 członek Komisji Nauk Towaroznawczych-Nauk o Jakości Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Od 1990 członek Unii Wielkopolan, a od 2018 jej vice-Prezydent.