Organizator:

Sąd konkursowy - Optyka

Podziel się

Panel ekspertów to wyselekcjonowany zespół, w którego skład wchodzą wybitni specjaliści reprezentujący odpowiednie dziedziny życia gospodarczego. Poznaj ekspertów konkursu o Złoty Medal targów Optyka!

Andrzej Kowalczyk

Profesor fizyki, twórca i wieloletni kierownik specjalności fizyka medyczna w U.M.K. w Toruniu, kierownik zespołu, który doprowadził do wdrożenia przez „OPTOPOL” w Zawierciu pierwszego na świecie spektralnego tomografu optycznego (SOCT). W przeszłości członek Rady NCBR, przewodniczący Rady Nadzorczej „OPTOPOL”, prodziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej U.M.K.

Autor 125 publikacji z dziedziny spektroskopii i optyki w czasopismach recenzowanych, cytowanych przez innych autorów 9500 razy (Google Scolar). Laureat Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w 2011 r.

Andrzej Dąbrowski

W zawodzie optyk okularowy pracuję już 52 lata. Pierwsze szlify zawodowe zdobywałem w 1969 roku w Zakładzie Optycznym w Warszawie na ul. Pięknej,  filia ZEISS Jena. Dyplom mistrza otrzymałem w roku 1974. Zawodowo spełniałem się w kilku miastach, Warszawa, Ostrów Mazowiecka i obecnie Ostrołęka. Pierwsze lata 90 jak i następne dały możliwość korzystania ze szkoleń, zapoznawanie się nowymi rozwiązaniami technicznymi w warsztacie jak i nowe trendy w soczewkach okularowych oraz oprawkach. Gromadzenie wiedzy pozwoliło mi rozwijanie firmy i pozyskiwanie nowych klientów. Od roku 1996 miałem możliwość udziału w tworzeniu  Cechu Optyków w Warszawie co skutkowało w latach następnych wyborami do władz Cechu. W tym samym okresie  dzięki cechom istniejącym w Polsce powstała nowa struktura o nazwie Krajowa Rzemieślnicza Izba Optyczna, dwie kadencje byłem członkiem Zarządu. Obecnie pełnię funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Jestem członkiem Zarządu Małopolskiego Cechu Optyków w Krakowie, członkiem Cechu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Śląskiego Cechu Optyków  w Katowicach. Mam wyższe wykształcenie oraz odznaczenia nadane przez KRIO złote i ZRP złote.

JAN WITKOWSKI

Dyplomowany mistrz optyki okularowej. Właściciel 3 salonów optycznych na Śląsku. Od 1977 roku członek Cechu, od 1989 roku członek Zarządu a od 1997 roku Starszy Cechu Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców w Zawierciu. Od 1998 roku członek Zarządu Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Od 1995 współtwórca i Wiceprezes a od 2000 roku Prezes Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.

Współtwórca również 10 cechów branżowych, członek Europejskiej Rady Optyki i Optometrii, inicjator współpracy KRIO z Politechniką Wrocławską oraz UAM w kształceniu optyków na poziomie studiów wyższych w kierunkach optyka widzenia, optyka okularowa i optometria. Laureat konkursu „Rzemieślnik Roku” w plebiscycie Izby Rzemieślniczej w Katowicach.

Odznaczony m.in.: Szablą Kilińskiego (najwyższe honorowe odznaczenie rzemieślnicze), złotym i srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego (Honorowa Odznaka Rzemiosła Krajowego), Honorowym Medalem 80-lecia Miasta Zawiercie (wyróżnienie za zasługi dla rzemiosła zawierciańskiego).

Sławomir Nogaj

Optyk okularowy i optometrysta.

Od 2006 r. zawodowo związany z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy w Laboratorium Fizyki Widzenia i Optometrii UAM, gdzie prowadzi liczne zajęcia dydaktyczne z zakresu optyki okularowej i optometrii.

Jest współorganizatorem specjalistycznych kursów związanych z ochroną i korekcją wzroku, koordynatorem wyjazdów szkoleniowych z zakresu technologii okularowych, a także twórcą autorskich programów nauczania praktycznego w zakresie wykonywania pomocy wzrokowych.