Organizator:

Sąd konkursowy - Look i beautyVision

Podziel się

Panel ekspertów to wyselekcjonowany zespół, w którego skład wchodzą wybitni specjaliści reprezentujący odpowiednie dziedziny życia gospodarczego. Poznaj ekspertów konkursu o Złoty Medal targów Look i beautyVision!

Marian Włodzimierz Sułek

Zainteresowania naukowe profesora obejmują dziedzinę samoorganizujących się, miękkich materiałów (self assembling soft materials) w aplikacji do oryginalnych formulacji kosmetyków. Do receptur wprowadzano nowe rodzaje surowców, w tym pochodzenia naturalnego i otrzymywano produkty rynkowe, o zakładanych, unikatowych formach i właściwościach użytkowych. Uzyskane wyniki prac publikowano w renomowanych czasopismach (ok. 300) oraz patentowano (20).
W latach 1970 - 2013 Profesor pracował w Politechnice Radomskiej pełniąc funkcję Kierownika Katedry, Dziekana Wydziału i Prorektora ds. Badań Naukowych. Był inicjatorem i realizatorem nowych specjalności dydaktycznych: Biotechnologia i Technologia Kosmetyków i Produktów Chemii Gospodarczej oraz Kosmetologii. W latach 2013-2014 pracował w Wyższej Szkole w Rzeszowie , pełniąc funkcję Kierownika Katedry Kosmetyków a w latach 2013-2016 w Instytucie Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego w Warszawie, w którym pełnił funkcję Kierownika Zakładu Chemii Gospodarczej Kosmetyków i Półproduktów Farmaceutycznych. Aktualnie jest zatrudniony na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie .

Tomasz Wasilewski

Profesor pracuje na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa Uniwersytetu Technologiczno-Huma­nistycznego w Radomiu, w Katedrze Chemii Przemysłowej. W latach 2016-2019 pełnił funkcję dziekana Wydziału, a w latach 2012-2016 prodziekana ds. naukowych. Utworzył i kieruje pracami Laboratorium Towaroznawstwa Kosmetyków i Produktów Chemii Gospodarczej.

Pełni funkcje V-ce Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego oraz V-ce Przewodniczącego Komisji Nauk Towaroznawczych – Nauk o Jakości O/PAN w Poznaniu. Jest także właścicielem firmy CosMedChem. Pełni funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma Towaroznawcze Problemy Jakości.

Obecnie jest także rzeczoznawcą Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego w zakresie wyrobów kosmetycznych, toaletowych i detergentów. Współpracuje aktywnie z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższą Szkołą Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Od lat aktywnie współpracuje z przemysłem. Obecnie pełni funkcję dyrektora ds. badawczo-rozwojowych w firmie Onlybio.life S.A. w Bydgoszczy. Współtworzy kosmetyki obecne na rynku pod marką OnlyBio oraz zajmuje się realizacją projektów badawczo-rozwojowych. Jest także członkiem Rady Nadzorczej firmy Hub.tech S.A. (dawniej Boruta-Zachem S.A.). Kierował szeregiem prac naukowo-badawczych, dotyczącymi opracowania innowacyjnych technologii i metod oceny kosmetyków lub produktów chemii gospodarczej, w ramach współpracy z firmami m.in. PCC Exol SA, Grupa INCO SA, Boruta-Zachem Biochemia SA, Global Cosmed S.A., Mondo Minerals BV czy Elementis.