Organizator:

Sąd konkursowy - Instalacje

Podziel się

Panel ekspertów to wyselekcjonowany zespół, w którego skład wchodzą wybitni specjaliści reprezentujący odpowiednie dziedziny życia gospodarczego. Poznaj ekspertów konkursu o Złoty Medal targów Instalacje!

Janusz Starościk

Absolwent dwóch wydziałów Politechniki Warszawskiej, gdzie zdobył tytuły magistra inżyniera mechanika i magistra inżyniera budownictwa. Ponadto ukończył European University z siedzibą w Montreux/Szwajcaria gdzie uzyskał dyplom Executive MBA, oraz Informację i  Zarządzanie Systemami Informacyjnymi na Uniwersytecie Warszawskim. Swoje doświadczenie zdobywał pracując przez wiele lat na kierowniczych stanowiskach w takich firmach jak: Hochtief AG, ACO Severin Ahlmann , ACO Passavant oraz Robert BOSCH gdzie był country managerem dla marki Junkers. Obecnie jest  prezesem zarządu Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG), oraz współwłaścicielem firmy Komfort International, zajmującej się wspieraniem wymiany gospodarczej pomiędzy przedsiębiorstwami oraz organizacjami gospodarczymi z krajów UE i innych. W ramach realizowanych projektów, ściśle współpracuje z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, specjalizując się w zagadnieniach energetyki odnawialnej, energetyki i cieplownictwa i branży budowlanej. W tych dziedzinach jest niezależnym ekspertem szwajcarskiej agendy rządowej  Switzerland Global Enterprise, dawniej OSEC z siedzibą w Szwajcarii.

Równocześnie, jako Prezes Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych oraz członek grupy eksperckiej szwajcarskiej agendy rządowej Switzerland Global Enterprise, dawniej OSEC  aktywnie uczestniczy w różnych przedsięwzięciach propagujących efektywność energetyczną budynków i stosowanie energetyki rozproszonej ze źródeł odnawialnych do zasilania budynków. Współpracuje w tym zakresie z jednostkami administracyjnymi   oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami branżowymi w Polsce i za granicą. Jest autorem kilkudziesięciu  artykułów i opracowań dotyczących tych zagadnień  w Polsce i za granicą.

Jako współtwórca programu „Dobre Klimaty” emitowanego na ogólnopolskim kanale TVN METEO, działa na rzecz upowszechnienia wiedzy na temat energooszczędności budynków oraz stosowania rozproszonych źródeł energii opartych o OZE wśród zwykłych obywateli.

 

 

Andrzej Barczyński

Absolwent Politechniki Poznańskiej, doktorat obronił na Politechnice Śląskiej w dziedzinie energetyki gazowej, habilitację uzyskał na Politechnice Poznańskiej.
Posiada uprawnienia budowlane projektowe i wykonawcze, dozorowe energetyczne w zakresie sieci i instalacji gazowej i energetyki gazowej oraz I-szy stopień specjalizacji zawodowej inżyniera w dziedzinie gazownictwa nadany przez Ministra Przemysłu.
W przemyśle gazowniczym (w Grupie Kapitałowej PGNiG) pracował ponad 40 lat, uczestnicząc przy projektowaniu, budowie i eksploatacji różnych obiektów gazowniczych oraz na kopalniach gazu i ropy.

Odbył staże zagraniczne: we Francji, Holandii, Niemczech i d. ZSRR, Włoszech i USA. Autor lub współautor czterech patentów, wielu projektów racjonalizatorskich, prac wdrożeniowych oraz ekspertyz.

Organizator oraz przewodniczący lub członek Komitetów Naukowych na wielu konferencjach, sympozjach naukowo-technicznych o zasięgu krajowym i zagranicznym. Ponadto jest Dyrektorem Górniczym I stopnia.
Obecnie, będąc na emeryturze, prowadzi firmę doradczo-szkoleniową: Doradztwo GAZ- ENERGIA oraz jest nauczycielem akademickim na Politechnice Poznańskiej, Warszawskiej, AGH-Kraków i Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 

Tomasz Mróz

Profesor w Instytucie Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Poznańskiej – specjalność naukowa: ciepłownictwo i gospodarka energetyczna. Autor oraz współautor ponad 130 recenzowanych publikacji dotyczących planowania energetycznego, zarządzania energią w środowisku zabudowanym oraz systemów technicznego wyposażenia budynków. 

Członek zespołu Ministra Infrastruktury RP ds. przygotowania Rozporządzenia MI RP w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków (2008 – 2009 r.). Doradca Prezydenta RP w zakresie energetyki obywatelskiej (2014 r.) – przygotowanie założeń dotyczących poprawy efektywności energetycznej środowiska zabudowanego i realizacji programu energetyki obywatelskiej. Członek Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) oraz Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (WOIIB).