Organizator:

Sąd konkursowy - Gołębie

Podziel się

Panel ekspertów to wyselekcjonowany zespół, w którego skład wchodzą wybitni specjaliści reprezentujący odpowiednie dziedziny życia gospodarczego. Poznaj ekspertów konkursu o Złoty Medal targów Gołębie!

Grzegorz Skrzypczak - Przewodniczący panelu ekspertów

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: Absolwent Wydziału Rolniczego dawnej Akademii Rolniczej w Poznaniu (1975 r.). Obecnie kierownik Katedry. W latach 1991-1996 był Prodziekanem Wydziału Rolniczego ds. Studiów, natomiast w latach 1996-2002 Dziekanem tegoż wydziału. Następnie w latach 2002-2008 był Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Funkcję Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego sprawował w latach 2008-2016 r. (dwie czteroletnie kadencje). Był Wiceprzewodniczącym Kolegium Rektorów Uczeni Akademickich i PAN m. Poznania. Niestrudzony propagator wiedzy na kursach, szkoleniach i spotkaniach z producentami z zakresu integrowanej ochrony roślin i stosowania herbicydów. Opublikował ponad 250 prac, w tym 150 oryginalnych prac naukowych i artykułów oraz ponad 100 innych opracowań i zaleceń praktycznych. Szczególnie zasłużony na rzecz rozwoju rolnictwa nie tylko wielkopolskiego, studiów rolniczych, badań naukowych oraz życia gospodarczego i kulturalnego środowisk wiejskich.