Organizator:

Sąd konkursowy - Ekolas

Podziel się

Panel ekspertów to wyselekcjonowany zespół, w którego skład wchodzą wybitni specjaliści reprezentujący odpowiednie dziedziny życia gospodarczego. Poznaj ekspertów konkursu o Złoty Medal targów Ekolas!

Grzegorz Skrzypczak - Przewodniczący panelu ekspertów

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: Absolwent Wydziału Rolniczego dawnej Akademii Rolniczej w Poznaniu (1975 r.). Obecnie kierownik Katedry. W latach 1991-1996 był Prodziekanem Wydziału Rolniczego ds. Studiów, natomiast w latach 1996-2002 Dziekanem tegoż wydziału. Następnie w latach 2002-2008 był Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Funkcję Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego sprawował w latach 2008-2016 r. (dwie czteroletnie kadencje). Był Wiceprzewodniczącym Kolegium Rektorów Uczeni Akademickich i PAN m. Poznania. Niestrudzony propagator wiedzy na kursach, szkoleniach i spotkaniach z producentami z zakresu integrowanej ochrony roślin i stosowania herbicydów. Opublikował ponad 250 prac, w tym 150 oryginalnych prac naukowych i artykułów oraz ponad 100 innych opracowań i zaleceń praktycznych. Szczególnie zasłużony na rzecz rozwoju rolnictwa nie tylko wielkopolskiego, studiów rolniczych, badań naukowych oraz życia gospodarczego i kulturalnego środowisk wiejskich.

 

Jacek Kłudka

Absolwent Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie. Były pracownik naukowy Instytutu Badawczego Leśnictwa. Założyciel, współwłaściciel i od 30 lat prezes Oficyny Wydawniczej Oikos Sp. z o.o. wydawcy branżowych czasopism związanych z leśnictwem i łowiectwem: Las Polski, Drwal i Brać Łowiecka. Wydawca około 30 publikacji przyrodniczych. Organizator ponad 10 edycji największych w Polsce targów branży ogrodniczej - Targów Sadownictwa i Warzywnictwa TSW.

Włodzimierz Stempski

Profesor w Katedrze Techniki Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, kierownik przedmiotu Transport leśny na studiach stacjonarnych. Instruktor ścinki drzew i obsługi pilarki. Wykładowca na kursach operatorów harwestera/forwardera.

W latach 2009-2011 oraz 2005-2007 wykładowca i trener w projektach szkoleniowych skierowanych do robotników leśnych (na kursach drwali-operatorów pilarki oraz kursach z zakresu sortymentowej metody pozyskiwania drewna). W latach 2003-2007 kierownik Centrum Kształcenia Przedsiębiorców Leśnych. W latach 1990-1994 robotnik-brygadzista w niemieckiej firmie Herco GmbH (realizacja zadań gospodarczych w leśnictwie, głównie pozyskiwanie drewna).

Tematyka badawcza dotyczy zagadnień z zakresu użytkowania lasu (w szczególności udostępnianie drzewostanów dla maszyn leśnych, wpływ technologii na środowisko leśne, efektywność procesów technologicznych pozyskiwania drewna, ergonomiczne aspekty pracy pilarką).