Organizator:

Sąd konkursowy - Cavaliada

Podziel się

Panel ekspertów to wyselekcjonowany zespół, w którego skład wchodzą wybitni specjaliści reprezentujący odpowiednie dziedziny życia gospodarczego. Poznaj ekspertów konkursu o Złoty Medal targów Cavaliada!

Zbigniew Jaworski

Profesor jest absolwentem Wydziału Zootechnicznego ATR w Bydgoszczy, który ukończył w 1978 r. Aktualnie pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zatrudniony w Katedrze Hodowli Koni i Jeździectwa, którą kierował w latach 2006-2019. W okresie od października 1986 r. do czerwca 2016 r. zarządzał hodowlą koników polskich w Stacji Badawczej PAN w Popielnie. Od początku swojej pracy zawodowej związany z Polskim Związkiem Hodowców Koni, gdzie pełnił i nadal pełni różne funkcje, m.in. w latach 2012-2016 był prezesem tej organizacji, a obecnie jest przewodniczącym Rady Hodowlanej. Współzałożyciel i wieloletni prezes Związku Hodowców Koników Polskich. Wielokrotny członek różnych komisji oceniających konie na wystawach. Jest autorem lub współautorem ponad 300 różnych publikacji z zakresu hipologii, których problematyka badawcza dotyczy w zdecydowanej większości koni rasy konik polski.