Organizator:

Sąd konkursowy - Budma

Podziel się

Panel ekspertów to wyselekcjonowany zespół, w którego skład wchodzą wybitni specjaliści reprezentujący odpowiednie dziedziny życia gospodarczego. Poznaj ekspertów konkursu o Złoty Medal targów Budma!

Krzysztof Zieliński

Jest kierownikiem Zakładu Budownictwa i Materiałów Budowlanych w Instytucie Budownictwa Politechniki Poznańskiej. Prowadzi wykłady oraz ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotów: "Materiały budowlane" i "Technologia betonu". Reprezentowana specjalność naukowa to materiałoznawstwo budowlane i drogowe. W szczególności interesuje się problematyką modyfikacji własności reologicznych asfaltów oraz zapraw asfaltowych. Jest autorem ponad stu trzydziestu recenzowanych wydanych drukiem publikacji oraz kilkuset opracowań naukowo-technicznych i ekspertyz z dziedziny materiałoznawstwa budowlanego i technologii betonu.

 

Janusz Rymsza

Profesor w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie, praca zawodowa – w obszarze budownictwa infrastruktury oraz opieki nad zabytkami.

Uprawnienia zawodowe:
• uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
• tytuł rzeczoznawcy budowalnego PIIB w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej;
• uprawnienia rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami.

Udział w organizacjach:
• Przewodniczący Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad;
• Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS;
• Wiceprzewodniczącym Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej;
• Członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Witold Hawajski

Propagator i praktyk ekologicznego stylu życia, obecnie aktywny emeryt.
W roku 1988 zbudował pierwszy w woj. lubelskim szkieletowy dom drewniany. Od roku 1990 prowadzi wraz z żoną niewielką plantację borówki amerykańskiej oraz mini-przetwórnię owoców jagodowych. W roku 1995 był jednym z założycieli i pierwszym prezesem SPBA, organizacji zrzeszającej plantatorów. Od 1990 roku przez ponad 25 lat prowadził własną firmę kominkową. Pomysłodawca i członek-założyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece. Inicjator i redaktor naczelny „Świata Kominków”. Pomysłodawca nagrody „Polskie Premiery Targowe”, wspólnego wyróżnienia MTP KOMINKI i „Świata Kominków” oraz dorocznych nagród „Płomień Roku” przyznawanych od roku 2005 najlepszym firmom, produktom i wydarzeniom w branży .

Józef Jasiczak

Profesor jest zatrudniony na Politechnice Poznańskiej od 1971 roku. Wysoka aktywność naukowa i wdrożeniowa: mgr inż. 1971, dr inż. 1980, dr hab. 1993, tytuł profesora 2007, autor lub współautor 13 podręczników akademickich i ponad 200 artykułów naukowych z zakresu budownictwa, uczestnik kilkudziesięciu konferencji krajowych i zagranicznych, autor kilkudziesięciu ekspertyz istotnych dla trwałości obiektów budowlanych.

Szeroka aktywność dydaktyczna : wypromowanie 300 inżynierów i magistrów oraz 9 doktorów . Twórca autorskich programów nauczania i wykładów, uczestnik zespołu opracowującego KRK dla budownictwa.  Aktywny Dziekan ( 2002 – 2008) i Prodziekan (1996-2002) Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.  Wicedyrektor (1992 – 1995) i Dyrektor Instytutu Konstrukcji Budowlanych ( 2012-2020), kierownik Zakładu Budownictwa (1996 – 2020).  Od 2005 charakteryzuje Go aktywna działalność na polu ogólnopolskim polegająca na pracy w Sekcji Materiałów Budowlanych  PAN, przewodniczeniu i organizacji  i różnych konferencji naukowych w tym prestiżowej Konferencji Krynickiej i 6 konferencji TISNOB, uczestnictwie w Krajowej Radzie Czasopism Technicznych, aktywnym uczestnictwie w pracach Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Komisji Nauki PZITB.

Od 2002 ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej, a od 2010 ekspert Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych. Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie wykonawstwa i projektowania, Nr ew. 340/PW/93 i 341/PW/93. Rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 10/2002 (wpis na listę Wojewody i GUNB). Ze względu na pięćdziesięcioletnie zaangażowanie w proces dydaktyczny oraz działalność naukową i inżynierską związaną z utrzymaniem trwałości budowli otrzymał liczne odznaczenia, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.