Organizator:

Sąd konkursowy - 4Print Week

Podziel się

Panel ekspertów to wyselekcjonowany zespół, w którego skład wchodzą wybitni specjaliści reprezentujący odpowiednie dziedziny życia gospodarczego. Poznaj ekspertów konkursu o Złoty Medal targów 4Print Week!

Artur Bartkowiak

Profesor zwyczajny Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych (CBIMO), Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; specjalność: technologia chemiczna, specjalizacja: technologia biopolimerów i opakowań, > 30 lat doświadczenia w zakresie badań dot. polimerowych i celulozowych materiałów opakowaniowych oraz wykorzystania metod mikrokapsułkowania/ otoczkowania w różnych zastosowaniach przemysłowych; >3 lat pracy zagranicą (m.in. Uniwersytet Technologiczny w Lozannie, EPFL, Szwajcaria).

Małgorzata Lisińska-Kuśnierz

Profesor nauk ekonomicznych, pracuje w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, w Instytucie Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem, pełni funkcję Kierownika Katedry Opakowalnictwa Towarów. Specjalizuje się w problematyce opakowalnictwa, przechowalnictwa oraz jakości wyrobów w procesach logistycznych. Autorka ok. 200 artykułów naukowych, 8 monografii, 10 podręczników oraz wielu prac naukowo-badawczych i ekspertyz. Posiada znaczący dorobek w zakresie rozwoju kadr naukowych. Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego w zakresie opakowalnictwa i przechowalnictwa. Członek wielu komitetów naukowych konferencji oraz kongresów w kraju i za granicą. Posiada tytuł „Zasłużony dla Przemysłu Opakowań” za zasługi w dziele kształcenia kadr i badań dla przemysłu i rynku opakowań w Polsce nadany przez Radę Polskiej Izby Opakowań.