Organizator:

Złote Medale targów POLECO 2020 przyznane!

Podziel się

Sąd konkursowy, pod przewodnictwem profesora Marka Sozańskiego z Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej nagrodził w tym roku Złotym Medalem targów POLECO trzy produkty.

AMP Cortex™ inteligentne roboty do recyklingu

AGREX - ECO Sp. z o.o. - zgłaszający AMP Robotics Corp – producent

Inteligentne roboty do recyklingu AMP CortexTM to najnowocześniejsza na dziś technologia sortowania w oparciu o sztuczną inteligencję, zaawansowany system wizyjny i roboty, które potrafią same się uczyć analizując miliony obrazów różnych, sortowanych materiałów i osiągają wydajność aż 80 (jednoramienny) lub 160 (dwuramienny) pob./min. przy dokładności 99%. Pracują szybko i niezawodnie, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę i są odporne na COVID-19.

 

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii

Ministerstwo Klimatu i Środowiska- zgłaszający i producent

"GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii to unikatowy program Ministerstwa Klimatu i  Środowiska, mający na celu wsparcie polskich przedsiębiorców w promocji polskich technologii środowiskowych w kraju i za granicą.
Jego głównym zadaniem jest pomoc polskim małym i średnim firmom w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, a także dostarczenie im wiedzy i narzędzi umożliwiających dynamiczny rozwój. Działania podejmowane w programie w sposób kompleksowy stymulują rozwój oraz wzmacniają pozycję innowacyjnych zielonych technologii w procesie budowania gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy).
W ramach programu w praktyczny sposób realizowane są założenia „Polityki ekologicznej państwa 2030” w zakresie transferu technologii oraz prowadzenia działań proekologicznych.

 

Rozrywarka worków RW13-22K

Protechnika sp z o.o. sp.k. - zgłaszający i producent

Rozrywarki worków firmy Protechnika są stosowane jako pierwszy element linii technologicznych. Urządzenia te służą do otwierania i opróżniania zawartości i przenoszenia jej na przenośnik taśmowy. Konstrukcja umożliwia rozrywanie i opróżnianie worków z odpadami różnej wielkości, bez naruszania ich zawartości. Przetworzone w ten sposób, nierozdrobnione materiały mają gabaryty właściwe do dalszego procesu sortowania. Rozrywarka pozwala na szerokie możliwości aplikacyjne na etapie projektowania i montażu.