Organizator:

Przyjazne środowisku technologie na targach POLECO

Podziel się

Bezodpadowa, zeroemisyjna technologia selektywnego oczyszczania śródlądowych wód powierzchniowych czy urządzenie do efektywnej segregacji odpadów – to rozwiązania wyróżnione Złotymi Medalami podczas tegorocznej edycji Targów POLECO. Podczas tego wydarzenia wystawcy zaprezentują m.in. najnowocześniejsze, i odpowiadające na obecne wyzwania w tym obszarze, urządzenia czy metody – takie jak butelkomaty czy rozwiązania fotowoltaiczne, a więc takie, dzięki którym otoczenie nasze staje się coraz bardziej przyjazne środowisku.

ION ART to bezodpadowa, zeroemisyjna technologia selektywnego oczyszczania śródlądowych wód powierzchniowych. Działający podczas tegorocznej edycji Targów POLECO Sąd Konkursowy docenił tę technologię, mając na uwadze m.in. jej zastosowanie dla jezior, kąpielisk, oczyszczalni ścieków i zakładów przemysłowych, a szczególnie zwracając uwagę na istotną redukcję ponadnormatywnych ilości biogenów w wodzie, które zmniejszają możliwość rozwoju sinic i alg, zachowując naturalną równowagę w obrębie ekosystemu.

Eliminacja zagrożeń środowiskowych

Tym samym, jak zauważają twórcy ION ART., eliminuje ona zagrożenia środowiskowe i zwiększa potencjał rekreacyjnego, a także gospodarczego wykorzystania zbiornika, przywracając równowagę wodzie.

– Złoty Medal to niewątpliwe potwierdzenie jakości, a także innowacyjności naszego rozwiązania technologicznego; myślę, że wyróżnienie "wesprze" nas w rozmowach z potencjalnymi odbiorcami – wyraża nadzieję Tomasz Kabat, dyrektor w firmie ART Strefa Witold Skorulski, która stworzyła ION ART.

Podobne walory eksperci Sądu Konkursowego docenili też, przyznając Złoty Medal Grupy MTP przedsiębiorstwu Protechnika - producentowi i dystrybutorowi separatora balistycznego – maszyny do segregacji odpadów, której konstrukcja i napędy pozwalają na prawidłową i niezawodną eksploatację do segregacji frakcji dwu i trzywymiarowych. Jak tłumaczą przedstawiciele tej firmy, w celu osiągnięcia efektywności pracy maszyny, opracowano konstrukcję ruchomych sit napędzanych wałami o odpowiednich wykorbieniach.

Odpowiedzialne technologie zadbają o naszą ekologię

Wśród nagrodzonych firm znalazła się m.in. firma R3 Polska – producent systemu SMART RVM wspierającego zbiórkę opakowań po napojach. Trzy frakcje (butelki PET, puszki ALU i nakrętki) to odzysk czystego surowca. Urządzenie może współpracować z własną aplikacją mobilną RecomApp lub być zintegrowane z zewnętrznymi programami lojalnościowymi. Recomaty są przygotowane do systemu kaucyjnego.

Nagrodzona została także idea 3W Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest to oryginalna platforma integracji potencjałów, która buduje i jednoczy społeczność naukowców, studentów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i przedstawicieli sektora publicznego, instytucji finansowych oraz aktywizuje społeczeństwo.

Produkty nagrodzone Złotym Medalem Grupy MTP odznaczają się dużą różnorodnością. Ich wykorzystanie może przyczyniać się na różne sposoby do zmniejszenia presji człowieka na środowisko, w którym żyjemy. Znacząca część laureatów związana jest z procesami odzysku materiałów i surowców oraz rozwijaniem elementów gospodarki o obiegu zamkniętym – sądzi prof. Andrzej Mizgajski, przewodniczący Sądu Konkursowego, kierujący na co dzień Zakładem Geografii Kompleksowej w Centrum Edukacyjnym Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rozwiązania zasługujące na szczególną uwagę

Jednocześnie chciałby w tej grupie szczególnie wyróżnić dwa rodzaje butelkomatów czyli zautomatyzowanych punktów skupu butelek i puszek. – Tego rodzaju urządzenia staną się nieodzowne wobec wprowadzenia wkrótce kaucji za butelki plastikowe i puszki. Innym specjalnie wyróżniającym się rozwiązaniem, niezmiernie aktualnym w dobie kryzysu energetycznego, jest kompleksowy system fotowoltaiczny obejmujący projektowanie, wykonanie i konfigurację dużych instalacji fotowoltaicznych wraz z wysoko sprawnym  konwerterem – zwraca uwagę prof. Andrzej Mizgajski.

Branża szeroko pojętego ochrony klimatu, środowiska, gospodarki komunalnej i zrównoważonego rozwoju zrzesza m.in. producentów nowoczesnych rozwiązań wykorzystywanych w ochronie środowiska.

Bardzo duży postęp w rozwoju technologii „środowiskowych”

Choć sektor ten ma opinię stosunkowo młodego, wielu polskich twórców technologii czy urządzeń z tego obszaru radzi sobie coraz lepiej, także na zagranicznych rynkach.

– Moim zdaniem świadomość ekologiczna przedsiębiorców odzwierciedla rosnącą wagę, jaką społeczeństwo przypisuje jakości środowiska, w którym żyje – uważa prof. Andrzej Mizgajski. Jak wskazuje, w ślad za tym idą coraz to bardziej restrykcyjne wymogi prawne dotyczące korzystania ze środowiska i jego ochrony.

Najważniejsze wydarzenie branży środowiskowej i komunalnej

Można się o tym przekonać, zapoznając się z prezentowanymi podczas POLECO 2022 przez wystawców osiągnięciami. Są wśród nich technologie i urządzenia dotyczące przetwarzania odpadów komunalnych (w tym np. termicznego czy mechanicznego i biologicznego oraz recyclingu), ochrony klimatu i środowiska naturalnego, gospodarki komunalnej (utrzymanie czystości czy konserwacja terenów zielonych), jak również należących do zagadnień związanych z tzw. Smart City czyli niemal wszystkiego, co wiąże się z energooszczędnością czy inteligentnym zarządzaniem wykorzystania energii. Osobną kategorię na POLECO stanowią rozwiązania wykorzystywane w obszarze gospodarki wodno-ściekowej. Chodzi tu szczególnie o najnowocześniejsze osiągnięcia w oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody, melioracji czy ochronie przeciwpożarowej. Organizatorzy Targów rezerwują też osobne miejsce dla producentów i sprzedawców technologii i urządzeń elektromobilnych, jakie stosowane są w gospodarce komunalnej.

Targi POLECO rozpoczynają się 19 października i potrwają 3 dni. Oprócz prezentacji swoich ofert i produktów przez uczestników imprezy, jej organizator – Grupa MTP – przewidziała dla nich także spotkania tematyczne, prelekcje czy konferencje poświęcone takim zagadnieniom jak zeroemisyjny transport, stabilnemu finansowaniu ekorozwoju Polski (organizatorem konferencji jest NFOŚiGW) czy inspiracjom ICT. Swój udział zapowiada ponad 150 wystawców.